www.karadeniz-umut-fm.tr.gg
 
UMUT-FM - TURBELER
  ANA SAYFA
  VALIMIZ
  DJ YAYIN
  CANLI YAYIN
  DJ RESIMLER
  BILDIRCIN URETIM
  SINOPE
  GUNLUK GAZETE
  SINOP GAZETELERI
  SINOP TARIHCESI
  ONEMLI TELEFONLAR
  ILCELERIMIZ
  RESMI KURUMLAR
  SINOP MUZESI
  TURBELER
  SINOPTA TURIZM
  SINOP YEMEKLERI
  SINOP SENLIKLERI
  SEHITLERIMIZ
  OTEL REZERVASYON ARAMA
  OTELLER
  HEDIYELIK ESYALAR
  SINOPLU DIYOJEN
  AMAZONLAR SINOP'TA
  DOST SITELER
  KIMLIK SORGU
  HASTAHANELER
  CICEKCILER
  ECZANELER
  OGRENCI YURTLARI
  SIIRLER VE SIZLERDEN GELEN RESİMLER
  SARKI SOZLERI
  DOVIZ KURLARI
  ULASIM
  OKULLAR
  ZIYARETCI DEFTER
  MSN ILETISIM
  CENAZE ISLEMLERI
  kulucka makınaları
  TAKSI DURAKLARI


SEYİT BİLAL TÜRBESİ
Sinop il merkezinde, yarımadanın en yüksek yeri olan Seyit Bilal (Hıdırlık) Tepesi’nde bulunan türbenin Hazreti Hüseyin’in soyundan, yöreye kadar gelen Arap orduları komutanı Seyit Bilal’in şehit olduğu yerde yapıldığı Salim Tezkiresinde yazılıdır. Ancak bunun doğruluğu kesinlik kazanamamıştır. Türbeye yanlış olarak Bilali Habeşi Türbesi denilmişse de bunun gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 


Türbeye Kırım Savaş Şehitliği ile Cezayirli Ali Paşa Camisi’nin içerisinden girilmektedir. Bu türbe Selçuklu Komutanı Tayboğa’ya (Tayyubi) aittir. Tayboğa’nın oğlu Beklemiş tarafından 1280 yılında yaptırılmıştır. Değişik zamanlarda onarım görmüş ve özelliğinden kısmen uzaklaşmıştır.

Cezayirli Ali Paşa Camisi’nin sol tarafında bulunan ve camiden içerisine girilen türbe, kesme ve moloz taştan 8.50x10.85. m ölçüsünde yapılmıştır. Türbe içerisinde üç sanduka bulunmaktadır. Bu sandukalardan birisinin Seyyit Bilal’e ait olduğu söylenmektedir. Diğer mermer sandukanın iki yanında kitabeler bulunmaktadır.

Kitabe:

“Ey Tanrım, bu türbenin sahibi Yaş Beyi diye anılan Hoca Ebu Bekir oğlu Oğul Beyoğlu İlbaşmış’ın oğlu Emir Tayboğa’yı mağfiretine mazhar et. Rahmetli Tayboğa’nın oğlu Emir Beygelmiş h.697 (1297) yılı Recep ayı tarihinde bu makamın imarını emretti.”

“Dünyasında insanın artırdığı, eksiklikten başka bir şey değildir: Öz bayırdan gayri, kazancı da hüsraban ibarettir. Elde edilen her sene, kökü olmayan bir taddır. Çünkü manası, hakikatte yokturlar. Ey çabalaya çabalaya dünya yıkıntılığını onaran, Tanrı hakkı için söyle, ömür yıkıntılığı için bayındırlık var mıdır. Dünyadan ve onun süsünden el çek. Önünde sonunda duruluğu bulanıklıktır. Kavuşma ise ayrılmadır.”

Türbedeki diğer sandukaların kime ait oldukları tespit edilememiştir. Büyük olasılıkla bunlar aynı aileye mensup kişilere aittir.

AYNALI KADIN TÜRBESİ (SULTAN HATUN TÜRBESİ)

Halk arasında "Aynalı Kadın Türbesi" olarak anılan türbe, 8.50 m. uzunluğunda, 8.5 m. enliliğinde, 4 m. yüksekliğinde, kesme taşlardan yapılmış küçük bir yapıdır. Hükümet Konağının arkasında, Müze bahçesinde yer alır.

Üzerinde kitabesi bulunan ahşap kapısı ve kıble tarafında demir parmaklıklı bir penceresi vardır. Uzunluğu 0.72 genişliği 0.40 cm. olam kitabeden, türbenin 1. Murat'ın kardeşi Süleyman Paşa'nın kızı İsmet Sultan Hatun için yaptırıldığı anlaşılır.

Biri kapı önünde hariçte, diğeri türbe içinde ve zemin taşlarından biri üzerinde mermerden birer ayna resmi mecuttur ki halk arasında "Aynalı Kadın" türbesi adıyla anılışı bundan olsa gerektir

CANDAROĞULLARI TÜRBESİ

Alaaddin Camiinin kuzeydoğu avlu duvarı kenarında tek kubbeli olarak inşa edilmiştir. Candaroğullarından Celaleddin Beyazıt ile oğlu İsfendiyar'ın oğlu İbrahim beylerle bu aileye mensup daha 8 zatın kabrini ihtiva etmektedir. Türbenin hangi tarihte ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. İçindeki sandukalar Selçuk sanatının en güzel yazı ve tezyinatıyla süslenmiştir ve Türk taş işleme oymacılığının eşsiz örneklerindendir


ÇEÇE SULTAN TÜRBESİ

Sinop İli Gerze ilçesine 15 km. uzaklıkta Çeçe köyünde bulunan Çeçe Sultan Türbesi, yıllardan bu yana ilçeyi ziyaret edenlerin büyük bir arzuyla görmek istedikleri, dileklerde bulundukları bir ziyaret yeridir.

Yapılan araştırmalara göre, Çeçe Sultan'ın asıl adının Seyyid Muhammet olduğu, Horasan'da yaşadığı, babasının adının Seyyid Abdullah olup, 12 imamdan Musa Kazım'ın torunu olduğu sanılmaktadır

Yine araştırmalara göre M.S. 1071 yılında Büyük Selçukluların Malazgirt Savaşı'ndan sonra İslam Dini'ni yaymak amacıyla Çeçe Sultan'ın bir avuç mücahitle birlikte Anadolu'ya akınlar düzenlediği anlaşılmaktadır. Öyle ki, türbesinde bulunan kılıç ve sancak da bunu kanıtlamaktadır.

Çeçe Sultan Türbesi'nin nasıl ve ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yalnız türbe içinde Çeçe Sultan'ın kendi ve çocuklarının tabutu ile eşyaları korunmaktadır.

Mimari yapısı olarak yontma ve yığma taşlardan yapılmış ve harcı kurudukça sertleşen bir çeşit kum ve kireç karışımı olan Çeçe Sultan Türbesi'nin kapısında tarihi bir geyik boynuzu ile anlamı henüz çözülememiş dekoratif yazılar bulunmaktadır.

Türbe'nin önünde yıllar öncesinde bağlanmış renk renk çullar içinde saçların bulunduğu bir "Dilek Ağacı" ile silindir şeklinde bir "Dilek Taşı" da ziyaretçilerin büyük bir ilgisini çekmektedir.

Soy ağacı;

Peygamberimizin soyundan olup, aşağıda ad ve künyeleri bulunan aslı neslinden künyeler ile gelmiş olan, Seyyid Muhammed Hz.nin künyesel Soy şeceresidir.

Halife İmam Hz. Ali bin Ebu Talip ve Hz. Fatıma-tüz-Zehra R.A (Cennet kokusu ve meyvesi)

Kerbela şehidi İmam Hüseyin Cennet efendisi,

İmam Şehid Zeynel Abidin (Ali Asgar) Hz,

Bini İmam Şianın imamlarından Seyyid Mehmed Baki Hz.

Bini İmam Seyyid Hüseyin Hz.

Seyyîd İmam Musa Kazım Hz.

Seyyid Abdullah (Abdullah Ekber Hz.)

Seyit Muhammed Cece Sultan El Mehmedi Meşuru Mehmet Cecebey Hz.

Peygamberimizin soyundan gelen torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’in soylarından erkeklere Seyyid, bayanlara Seyyide, Hz. Hasanın soylarından erkeklere Şerif, bayanlara Şerife denilir.
Bu unvan değil o soylara aittir


HATUNLAR TÜRBESİ

Candaroğulları zamanında yapılmış olan türbe tek kubbeli ve kare planlıdır. Celaleddin Beyazıt'ın oğlu İskender'in hanımı ile kızı Ture hatun için 1425 yılında yaptırılmıştır. Seyyid Bilal Camii avlusundadır

YEŞİL TÜRBE

Candaroğulları zamanında yapılmış olan bu türbe Sakarya caddesi üzerinde ve Alaaddin Camii'nin doğusundadır. Kare planlı ve tek kubbeli olup, kime ait olduğu belli değildir.

GAZİ ÇELEBİ TÜRBESİ(Merkez)

Sinop il merkezinde bulunan Gazi Çelebi Türbesi büyük dedesi Muinüddin Süleyman Pervane’nin yaptırmış olduğu medresenin sağ tarafında, küçük bir bahçe içerisinde bulunmaktadır. Buraya medreseden küçük bir kapı ile girilmektedir.

Muinüddin Süleyman Pervane’nin 1277’de Abaka Han tarafından idam edilmesinden sonra Gazi Çelebi Pervane oğullarının son hükümdarı olarak burada bir devlet kurmuştur.

Mezarın bulunduğu kısmın ilk yapılışında üzerinin kapalı olduğu duvardaki izlerden anlaşılmaktadır. Gazi Çelebi’nin mezar taşı Selçuklu üslubunda yapılmış uzun bir mermer sandukadır. Sandukanın baş ve ayak taşlarında Gazi Çelebi ile babasının isimleri ve ölüm tarihleri yazılıdır.

Sandukanın kitabesi:

“Bu kabir, yedi yüz yirmi iki yılında ölen Mesut Çelebi oğlu, Gazi Çelebinindir. Allah, Makamını hoş etsin.”

Sandukanın baş ve ayak taşlarında dualar yazılıdır. 

YAĞBASAN TÜRBESİ(Durağan)

Sinop ili Durağan ilçesi Yağbasan Köyü Alan Mahallesi’nde bulunan bu türbenin kitabesinde Süleyman, Polat, Kutluşah ve Emir-Ül Kebir Hasan Bey’in isimleri geçmektedir. Kitabesinden öğrenildiğine göre türbe 1395 yılında yapılmıştır.

Türbe kare kaideli olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Duvarlar moloz taş ve kireç harçla yapılmıştır. Doğu yönünde küçük bir kapısı bulunmaktadır. Günümüzde kubbenin üzeri yıkılmış ve harap bir durumdadır.=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
HOS GELDİNİZ SİNOP UN TEK RADYOSU